вторник, 1 януари 2013 г.

Тишина

Кога настъпва онзи момент...? Кога чашата прелива? Или усещаш, че всеки момент ще прелее... Нужна е една капка казват. Тук се изливат реки, а чашата не прелива. Да не би моята да е без дъно?! 
Била съм силна... В какво се измерва силата на човек? Ако е в търпение - да, сигурно са прави. Търпя като куче... от любов към стопанина си. Докато накрая не започна да усещам кръвта по раните си, за които ще е твърде късно да зараснат. 
Кога настъпва онзи момент, в който искаш да крещиш като луд, но единственото, което излиза от устата ти е просто въздишка? Кога настъпва момента, в който нямаш сила за друго, освен за мълчание (а и то ти коства усилия)? Кога думите се заместват от тишина? Дали моментът не настъпи...?