понеделник, 18 април 2011 г.

* * *

♫ Scorpions - Lonely Nights ♫


Вземи си всичко от мене, хайде, вземи!
Вземи си ценното време, всички минути вземи!
Вземи си целувките, устните топли вземи!
Вземи си очите кафяви, целият огън вземи!


Остави ми душата, тази празна кутия.
Забрави я на прага, като грешка изтрий я!
Остави ми ръцете, неспособни да галят.
Забрави ги и тях - веч пожари не палят.


Остави ми една бяла стая, остави ми луна.
И пусни туй сърце, остави ме сама.
Остави ми най-ценното - думи от Бога.
Да ме лъжат, да се лъжа, че без тебе ще мога...

0 коментара:

Публикуване на коментар